• แจกันดอกไม้ แจกันดอกไม้ตกแต่งประดับตอไม้เล็กๆ
    อุปกรณ์ แจกันดอกไม้ ตอไม้เล็กๆ กาวร้อน วิธีทำ นำแจกันดอกไม้ แบบกลมหรือเหลี่ยม เตรียมไว้ ทากาติดกาวร้อน รอบๆตอไม้ที่เตรียมไว้ นำไปติดกับแจกันดอกไม้ รอกาวแห้ง นำไปใส่น้ำ ใส่ดอกไม้ ให้สวยงาม Learn More

ที่ใส่กระดาษเชิญ จากแกนกระดาษทิชชู

สิ่งประดิษฐ์

ที่ใส่กระดาษเชิญ จากแกนกระดาษทิชชู

อุปกรณ์

  • แกนกระดาษทิชชู
  • กระดาษห่อของขวัญ
  • กาว
  • กรรไกร
  • สก็อตเทป

วิธีทำ

  • นำแกนกระดาษทิชชู อันแรก ห่อด้วยกระดาษห่อของขวัญสีสวย

สิ่งประดิษฐ์

  • นำแกนกระดาษทิชชูอีกอัน ตัดครึ่ง ติดกระดาษด้านบนเป็นฝาปิดด้านบน

สิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์

  • ห่อด้านนอกให้เรียบร้อย