• แจกันดอกไม้ แจกันดอกไม้ตกแต่งประดับตอไม้เล็กๆ
  อุปกรณ์ แจกันดอกไม้ ตอไม้เล็กๆ กาวร้อน วิธีทำ นำแจกันดอกไม้ แบบกลมหรือเหลี่ยม เตรียมไว้ ทากาติดกาวร้อน รอบๆตอไม้ที่เตรียมไว้ นำไปติดกับแจกันดอกไม้ รอกาวแห้ง นำไปใส่น้ำ ใส่ดอกไม้ ให้สวยงาม Learn More

โต๊ะญี่ปุ่น

สิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้  เหล่านี้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อย แต่เราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการพิทักษ์โลกของเราที่ร้อนขึ้นทุกวัน

อุปกรณ์

 • แมกกาซีน
 • ลังกระดาษ
 • เทปกาว
 • ตีนตุ๊กแก

วิธีทำ

 • ม้วนแมกกาซีน 1 เล่มแล้วใช้เทปกาวพันให้อยู่เพื่อทำเป็นขาโต๊ะ
  (เพื่อความมั่นคงใช้แมกกาซีน 3 เล่มต่อขาโต๊ะ 1 ขา)
 • ตกแต่งแผ่นรองโต๊ะด้วยกระดาษในแมกกาซีน หรือผ้าลวดลายเก๋
 • เมื่อได้แผ่นรองโต๊ะและขาตั้งโต๊ะแล้วก็ประกอบเข้าด้วยกันโดยตีนตุ๊กแก

สิ่งประดิษฐ์