ของเหลือใช้

กระถางต้นไม้ ประดับจากเศษผ้าพันเกลียว

กระถางต้นไม้ ประดับจากเศษผ้าพันเกลียว
มาทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์กันดีกว่า

อุปกรณ์

  • เศษผ้านำมาพันเป็นเกลียว ยาวๆ
  • กาว
  • กรรไกร
  • แก้วพลาสติก

สิ่งประดิษฐ์

วิธีทำ

  • พันเกลียวเศษผ้ายาวๆ
  • จากนั้นนำเศษผ้าที่ได้ มาพันรอบแก้วน้ำพลาสติกที่เตรียมไว้ ติดกาวให้เรียบร้อย
  • ใส่ดิน ใส่ต้นไม้ ประดับสวยๆ

สิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์