ของเหลือใช้

ทำที่วางมือถือ จากแกนกระดาษทิชชู

ทำที่วางมือถือ จากแกนกระดาษทิชชู

อุปกรณ์

  • แกนกระดาษทิชชู
  • กระดาษสีสวย ตกแต่งรอบแกนกระดาษทิชชู
  • กรรไกร
  • กาว
  • กระดาษสีสดใส
  • หมุดสีสด

สิ่งประดิษฐ์
วิธีทำ

  • ตกแต่งแกนกระดาษทิชชู ด้ายกระดาษสีสดใส ตกแต่งหุ็มด้านนนอกแกนกระดาษทิชชู
  • เจาะรูตรงกลางแกนกระดาษทิชชู เป็นช่องใส่ ขนาดพอดีกับมือถือ
  • นำหมุดสีสดใส ทำเป็นที่วางทั้งสี่มุม ของแกนกระดาษทิชชู