ข่าวทั่วไป

เกล็ดความรู้เรื่องสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก

 Grace Hopper: IBM-Harvard Mark 1 

สโมสรชื่อดัง

Admiral Dr. Grace Murray Hopper รู้จักกันดีในฐานะมารดาคอมพิวเตอร์

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เธอได้ย้ายไปทำงานประจำที่ Harvardเพื่อพัฒนา IBM-Harvard Mark 1 คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่รุ่นแรกของอเมริกา เธอยังได้ค้นพบ compiler โปรแกรมแปลภาษาที่แปลภาษาเขียนเป็นภาษาเครื่องแล้วยังให้นิยามปัญหาคอมพิวเตอร์ที่เรียกกันว่า  bug เวลาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีปัญหาสมัยก่อนมักจะพูดว่าให้ Kick มันที หรือเตะแม่มมันออกไปทั้งยังเป็นผู้พัฒนาร่วมภาษา  COBOLโปรแกรมรุ่นแรกที่ใช้งานทางธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้ใช้

ในฐานะที่เป็นสตรีนักประดิษฐ์เธอได้รับรางวัลมากมายรวมทั้งรางวัลระดับชาติในปี 1991(2534)National Medal of Technologyเธอยังได้รับปริญญากิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรวม 30  แห่งก่อนที่เธอจะเสียชีวิต