เกี่ยวกับเรา

ขวดน้ำ  ของเหลือใช้ เราสามารถนำกลับมาเปลี่ยนเปลงให้เป็นของใช้เครื่องประดับของขวัญ สวยๆได้ง่าย  เรามีวิธทำ ของขัวญ สิ่งประดิษ และการจัดอกไม้ จากของเหลือใช้ มาเสนอ อย่างมากมาย สามารถดูขั้นตอนและนำไปทำได้ง่ายๆ ได้ที่บ้าน