จัดดอกไม้สวยๆ

แจกันดอกไม้ตกแต่งประดับตอไม้เล็กๆ

แจกันดอกไม้

อุปกรณ์

  • แจกันดอกไม้
  • ตอไม้เล็กๆ
  • กาวร้อน

วิธีทำ

  1. นำแจกันดอกไม้ แบบกลมหรือเหลี่ยม เตรียมไว้
  2. ทากาติดกาวร้อน รอบๆตอไม้ที่เตรียมไว้ นำไปติดกับแจกันดอกไม้
  3. รอกาวแห้ง
  4. นำไปใส่น้ำ ใส่ดอกไม้ ให้สวยงาม