ของเหลือใช้

โต๊ะญี่ปุ่น

สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้  เหล่านี้ แม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อย แต่เราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการพิทักษ์โลกของเราที่ร้อนขึ้นทุกวัน

อุปกรณ์

  • แมกกาซีน
  • ลังกระดาษ
  • เทปกาว
  • ตีนตุ๊กแก

วิธีทำ

  • ม้วนแมกกาซีน 1 เล่มแล้วใช้เทปกาวพันให้อยู่เพื่อทำเป็นขาโต๊ะ
    (เพื่อความมั่นคงใช้แมกกาซีน 3 เล่มต่อขาโต๊ะ 1 ขา)
  • ตกแต่งแผ่นรองโต๊ะด้วยกระดาษในแมกกาซีน หรือผ้าลวดลายเก๋
  • เมื่อได้แผ่นรองโต๊ะและขาตั้งโต๊ะแล้วก็ประกอบเข้าด้วยกันโดยตีนตุ๊กแก

สิ่งประดิษฐ์